• دسته‌بندی نشده
  • 0

درباره رفتارهای پوپولیستی مان در ماجرای «فیش گیت»

درباره رفتارهای پوپولیستی مان در ماجرای «فیش گیت»
در سال 82 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اقدامی سنجیده گزارشی را که توسط جمعی از جامعه شناسان برجسته کشور تهیه شده بود در سلسله مجلداتی تحت عنوان «نگرش سنجی ایرانیان» منتشر کرد.

درباره رفتارهای پوپولیستی مان در ماجرای «فیش گیت»

در سال 82 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اقدامی سنجیده گزارشی را که توسط جمعی از جامعه شناسان برجسته کشور تهیه شده بود در سلسله مجلداتی تحت عنوان «نگرش سنجی ایرانیان» منتشر کرد.
درباره رفتارهای پوپولیستی مان در ماجرای «فیش گیت»

آهنگ جدید

You may also enjoy...