• دسته‌بندی نشده
  • 0

درجلسه احضار تهیه کنندگان سینما به دادسرا بخاطر تبلیغات ماهواره ای چه گذشت؟

درجلسه احضار تهیه کنندگان سینما به دادسرا بخاطر تبلیغات ماهواره ای چه گذشت؟

جلسه تهیه کنندگان سه فیلم کوچه بی نام, ابد و یک روز, 50 کیلو آلبالو در دادسرای فرهنگ و رسانه برگزار…

درجلسه احضار تهیه کنندگان سینما به دادسرا بخاطر تبلیغات ماهواره ای چه گذشت؟

(image) جلسه تهیه کنندگان سه فیلم کوچه بی نام, ابد و یک روز, 50 کیلو آلبالو در دادسرای فرهنگ و رسانه برگزار…

درجلسه احضار تهیه کنندگان سینما به دادسرا بخاطر تبلیغات ماهواره ای چه گذشت؟

خبر جدید

You may also enjoy...