• دسته‌بندی نشده
  • 0

درگیری باجناق منصوریان با یک هوادار!

درگیری باجناق منصوریان با یک هوادار!

باجناق سرمربی استقلال انتقاد یک هوادار از وی را تاب نیاورد.

درگیری باجناق منصوریان با یک هوادار!

(image) باجناق سرمربی استقلال انتقاد یک هوادار از وی را تاب نیاورد.

درگیری باجناق منصوریان با یک هوادار!

You may also enjoy...