• دسته‌بندی نشده
  • 0

در جست و جوی رفاه و ساختن بهشت بر روی زمین

در جست و جوی رفاه و ساختن بهشت بر روی زمین
از زمانی که سقراط در میدان اصلی شهر آتن از سعادت نوع بشر و خیر عمومی صحبت کرد و افلاطون از مدینه فاضله به عنوان الگویی اجتماعی برای رفاه و امنیت سخن گفت، بشر همواره به دنبال رفاه و خوشبختی بوده است.

در جست و جوی رفاه و ساختن بهشت بر روی زمین

از زمانی که سقراط در میدان اصلی شهر آتن از سعادت نوع بشر و خیر عمومی صحبت کرد و افلاطون از مدینه فاضله به عنوان الگویی اجتماعی برای رفاه و امنیت سخن گفت، بشر همواره به دنبال رفاه و خوشبختی بوده است.
در جست و جوی رفاه و ساختن بهشت بر روی زمین

موسیقی

You may also enjoy...