• دسته‌بندی نشده
  • 0

دستفروشی از بانکوک تا لس آنجلس

دستفروشی از بانکوک تا لس آنجلس
دستفروشی شغلی است که از تاریخی دور تا به امروز همواره همراه زندگی اجتماعی ایرانیان بوده است. اما طی سال‌های اخیر دید اجتماعی به سوی این حرفه موسوم به شغل کاذب تغییر کرد و تقریبا جرم محسوب شد و دستفروش نیز مجرم!

دستفروشی از بانکوک تا لس آنجلس

دستفروشی شغلی است که از تاریخی دور تا به امروز همواره همراه زندگی اجتماعی ایرانیان بوده است. اما طی سال‌های اخیر دید اجتماعی به سوی این حرفه موسوم به شغل کاذب تغییر کرد و تقریبا جرم محسوب شد و دستفروش نیز مجرم!
دستفروشی از بانکوک تا لس آنجلس

پایگاه خبری مبارز

You may also enjoy...