• دسته‌بندی نشده
  • 0

دست در دست هم به سوی مرگ می رویم!

دست در دست هم به سوی مرگ می رویم!

گوشه زمین خاكی‌ای كه دورتادورش را ساختمان‌هایی با پنجره‌های كوچك و بزرگ فراگرفته دو جنازه…

دست در دست هم به سوی مرگ می رویم!

(image) گوشه زمین خاكی‌ای كه دورتادورش را ساختمان‌هایی با پنجره‌های كوچك و بزرگ فراگرفته دو جنازه…

دست در دست هم به سوی مرگ می رویم!

دانلود موزیک

You may also enjoy...