• دسته‌بندی نشده
  • 0

دست دولت در جیب بانک مرکزی است/ دلارهای آزاد نشده را خرج کردند

دست دولت در جیب بانک مرکزی است/ دلارهای آزاد نشده را خرج کردند

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: این مدل تامین منابع بودجه خلاف مصلحت و حتی خلاف عقل است. پولی که دولت…

دست دولت در جیب بانک مرکزی است/ دلارهای آزاد نشده را خرج کردند

(image) کارشناس مسائل اقتصادی گفت: این مدل تامین منابع بودجه خلاف مصلحت و حتی خلاف عقل است. پولی که دولت…

دست دولت در جیب بانک مرکزی است/ دلارهای آزاد نشده را خرج کردند

قرآن

You may also enjoy...