• دسته‌بندی نشده
  • 0

دقیقاٌ چیکار میکنید که ماهی 40 میلیون حقوق میگیرید؟؟؟

دقیقاٌ چیکار میکنید که ماهی 40 میلیون حقوق میگیرید؟؟؟

رئیس کمیسیون برنامه‌و بودجه مجلس گفت:۸ نفر از ۹۵۰ نفر مدیر دولتی بالای ۴۰ میلیون تومان و ۸۰ نفر…

دقیقاٌ چیکار میکنید که ماهی 40 میلیون حقوق میگیرید؟؟؟

(image) رئیس کمیسیون برنامه‌و بودجه مجلس گفت:۸ نفر از ۹۵۰ نفر مدیر دولتی بالای ۴۰ میلیون تومان و ۸۰ نفر…

دقیقاٌ چیکار میکنید که ماهی 40 میلیون حقوق میگیرید؟؟؟

wolrd press news

You may also enjoy...