• دسته‌بندی نشده
  • 0

دلواپسان و خطاب كردن هایی قبیح ….

دلواپسان و خطاب كردن هایی قبیح ….

مدت‌هاست كه مخالفان سیاسی رقبای خود را به عناوینی خطاب می‌كنند كه شایسته نیست و بارها از…

دلواپسان و خطاب كردن هایی قبیح ….

(image) مدت‌هاست كه مخالفان سیاسی رقبای خود را به عناوینی خطاب می‌كنند كه شایسته نیست و بارها از…

دلواپسان و خطاب كردن هایی قبیح ….

باران دانلود

You may also enjoy...