• دسته‌بندی نشده
  • 0

دلیل این همه بدبختی در تهران درخت توت است!!!

دلیل این همه بدبختی در تهران درخت توت است!!!

معاون وزیر جهاد گفت: زرشک همیشه سبز، انجیر، زیتون گونه‌های خوبی برای شهر تهران هستند و همچنین درخت…

دلیل این همه بدبختی در تهران درخت توت است!!!

(image) معاون وزیر جهاد گفت: زرشک همیشه سبز، انجیر، زیتون گونه‌های خوبی برای شهر تهران هستند و همچنین درخت…

دلیل این همه بدبختی در تهران درخت توت است!!!

خبرگزاری اصفهان

You may also enjoy...