• دسته‌بندی نشده
  • 0

دلیل خنده های نوزادان چیست؟

دلیل خنده های نوزادان چیست؟

درواقع لبخند نوزاد یک هفته ای متقارن نیست و به گوشه لب محدود شده و همراه آن چشم ها و گونه ها حرکتی…

دلیل خنده های نوزادان چیست؟

(image) درواقع لبخند نوزاد یک هفته ای متقارن نیست و به گوشه لب محدود شده و همراه آن چشم ها و گونه ها حرکتی…

دلیل خنده های نوزادان چیست؟

فانتزی

You may also enjoy...