• دسته‌بندی نشده
  • 0

دو نگرش به انتخابات ۹۶/ انتخابات گلادیاتوربازی است؟!

دو نگرش به انتخابات ۹۶/ انتخابات گلادیاتوربازی است؟!

جریان حزب اللهی باید نقطه عزیمت خود در انتخابات را نه نامزدبازی و مرور اسامی این و آن ، بلکه همین…

دو نگرش به انتخابات ۹۶/ انتخابات گلادیاتوربازی است؟!

(image) جریان حزب اللهی باید نقطه عزیمت خود در انتخابات را نه نامزدبازی و مرور اسامی این و آن ، بلکه همین…

دو نگرش به انتخابات ۹۶/ انتخابات گلادیاتوربازی است؟!

خرم خبر

You may also enjoy...