• دسته‌بندی نشده
  • 0

دیافراگم لگنی یا pelvic floor چیست؟

دیافراگم لگنی یا pelvic floor چیست؟

دیافراگم لگنی یا کف لگن – Pelvic floor – یک گروه از عضلات هستند که از استخوان شرمگاهی به استخوان…

دیافراگم لگنی یا pelvic floor چیست؟

(image) دیافراگم لگنی یا کف لگن – Pelvic floor – یک گروه از عضلات هستند که از استخوان شرمگاهی به استخوان…

دیافراگم لگنی یا pelvic floor چیست؟

بازی

You may also enjoy...