• دسته‌بندی نشده
  • 0

دیگر نمی توانید پسورد ساده انتخاب کنید!

دیگر نمی توانید پسورد ساده انتخاب کنید!

مایکروسافت دیگر به کاربران وبسایت و نرم افزارهایش, اجازه انتخاب پسوردهای ساده را نمی دهد.

دیگر نمی توانید پسورد ساده انتخاب کنید!

(image) مایکروسافت دیگر به کاربران وبسایت و نرم افزارهایش, اجازه انتخاب پسوردهای ساده را نمی دهد.

دیگر نمی توانید پسورد ساده انتخاب کنید!

دانلود موزیک

You may also enjoy...