• دسته‌بندی نشده
  • 0

رئیس بانک، مهریه 588 سکه‌ای را اجرا گذاشت

رئیس بانک، مهریه 588 سکه‌ای را اجرا گذاشت

زن، رئیس شعبه یک بانک بود. هر روز هزاران بار با واژه بستانکار و بدهکار سر و کار داشت، اما صبح یک…

رئیس بانک، مهریه 588 سکه‌ای را اجرا گذاشت

(image) زن، رئیس شعبه یک بانک بود. هر روز هزاران بار با واژه بستانکار و بدهکار سر و کار داشت، اما صبح یک…

رئیس بانک، مهریه 588 سکه‌ای را اجرا گذاشت

car

You may also enjoy...