• دسته‌بندی نشده
  • 0

رسانه‌های سنتی و مدرن؛ ایستاده در برابر فساد

رسانه‌های سنتی و مدرن؛ ایستاده در برابر فساد
دموکراسی‌ها در کنترل فساد موفق‌ترند. چنین جوامعی بی‌تردید از فساد ایمن نیستند اما، در حضور رسانه‌های آزاد و سایر مکانیسم‌های پاسخگویی، رسوایی‌ها و مصادیق فساد عیان‌تر خواهد بود.

رسانه‌های سنتی و مدرن؛ ایستاده در برابر فساد

دموکراسی‌ها در کنترل فساد موفق‌ترند. چنین جوامعی بی‌تردید از فساد ایمن نیستند اما، در حضور رسانه‌های آزاد و سایر مکانیسم‌های پاسخگویی، رسوایی‌ها و مصادیق فساد عیان‌تر خواهد بود.
رسانه‌های سنتی و مدرن؛ ایستاده در برابر فساد

موزیک سرا

You may also enjoy...