• دسته‌بندی نشده
  • 0

رشوه 60 میلیون دلاری توتال به یک مقام ایرانی

رشوه 60 میلیون دلاری توتال به یک مقام ایرانی

رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت گفت: توتال به یک مقام ایرانی طی سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ بالغ بر ۶۰…

رشوه 60 میلیون دلاری توتال به یک مقام ایرانی

(image) رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت گفت: توتال به یک مقام ایرانی طی سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ بالغ بر ۶۰…

رشوه 60 میلیون دلاری توتال به یک مقام ایرانی

تلگرام

You may also enjoy...