• دسته‌بندی نشده
  • 0

رهبر:مگر بنا نبود تحریم های ظالمانه رفع شود تا در زندگی مردم تاثیر گذارد!؟

رهبر:مگر بنا نبود تحریم های ظالمانه رفع شود تا در زندگی مردم تاثیر گذارد!؟

بیانات رهبرانقلاب در دیدار هزاران نفر از اقشار مختلف مردم: امروز حتی مسئولین دیپلماسی این تجربه را…

رهبر:مگر بنا نبود تحریم های ظالمانه رفع شود تا در زندگی مردم تاثیر گذارد!؟

(image) بیانات رهبرانقلاب در دیدار هزاران نفر از اقشار مختلف مردم: امروز حتی مسئولین دیپلماسی این تجربه را…

رهبر:مگر بنا نبود تحریم های ظالمانه رفع شود تا در زندگی مردم تاثیر گذارد!؟

ترانه

You may also enjoy...