• دسته‌بندی نشده
  • 0

روبات پوشیدنی برای بیماران جسمی حرکتی ساخته شد

روبات پوشیدنی برای بیماران جسمی حرکتی ساخته شد

محققین آمریکایی موفق به ساخت اسکلت خارجی سبکی شده اند که می تواند کمک به حرکت مجدد بیماران کند.

روبات پوشیدنی برای بیماران جسمی حرکتی ساخته شد

(image) محققین آمریکایی موفق به ساخت اسکلت خارجی سبکی شده اند که می تواند کمک به حرکت مجدد بیماران کند.

روبات پوشیدنی برای بیماران جسمی حرکتی ساخته شد

اس ام اس جدید

You may also enjoy...