• دسته‌بندی نشده
  • 0

روحانی: حقوق بگیران میلیونی عزل شوند

روحانی: حقوق بگیران میلیونی عزل شوند

رییس جمهوری طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در…

روحانی: حقوق بگیران میلیونی عزل شوند

(image) رییس جمهوری طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در…

روحانی: حقوق بگیران میلیونی عزل شوند

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

You may also enjoy...