• دسته‌بندی نشده
  • 0

زایمان در آب و زایمان اپیدورال را فراموش کنید، خطرناک است!!

زایمان در آب و زایمان اپیدورال را فراموش کنید، خطرناک است!!

در حال حاضر زایمان در آب در اروپا و امریکا هم منسوخ شده است و در هیچ جای دنیا دیگر این نوع زایمان…

زایمان در آب و زایمان اپیدورال را فراموش کنید، خطرناک است!!

(image) در حال حاضر زایمان در آب در اروپا و امریکا هم منسوخ شده است و در هیچ جای دنیا دیگر این نوع زایمان…

زایمان در آب و زایمان اپیدورال را فراموش کنید، خطرناک است!!

خرید بک لینک

گوشی موبایل

You may also enjoy...