• دسته‌بندی نشده
  • 0

زبان های غیرانگلیسی، در توان طبقه مرفه ایران

زبان های غیرانگلیسی، در توان طبقه مرفه ایران
ماجرا از سخنان مقام معظم رهبری در دوازده اردیبهشت سال جاری در جمع معلمان شروع شد: «من همین جا این حرفی را که گاهی هم گفته ام به مسئولین آموزش و پرورش تکرار می کنم، شاید به مسئولین محترم فعلی نگفته باشم اما قبلا مکرر گفته ام.این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالم است.

زبان های غیرانگلیسی، در توان طبقه مرفه ایران

ماجرا از سخنان مقام معظم رهبری در دوازده اردیبهشت سال جاری در جمع معلمان شروع شد: «من همین جا این حرفی را که گاهی هم گفته ام به مسئولین آموزش و پرورش تکرار می کنم، شاید به مسئولین محترم فعلی نگفته باشم اما قبلا مکرر گفته ام.این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالم است.
زبان های غیرانگلیسی، در توان طبقه مرفه ایران

خرید بک لینک رنک 1

عکس های داغ جدید

You may also enjoy...