• دسته‌بندی نشده
  • 0

زمان و مکان مراسم تشییع پیکر داود رشیدی مشخص شد

زمان و مکان مراسم تشییع پیکر داود رشیدی مشخص شد

براساس اقدامات صورت گرفته, قرار شده است که روز یکشنبه 9 صبح مراسم تشییع پیکر داود رشیدی برگزار شد.

زمان و مکان مراسم تشییع پیکر داود رشیدی مشخص شد

(image) براساس اقدامات صورت گرفته, قرار شده است که روز یکشنبه 9 صبح مراسم تشییع پیکر داود رشیدی برگزار شد.

زمان و مکان مراسم تشییع پیکر داود رشیدی مشخص شد

مرجع توریسم

You may also enjoy...