• دسته‌بندی نشده
  • 0

زنان، قربانیانِ خشونت‌ و جنگ و نا امنی

زنان، قربانیانِ خشونت‌ و جنگ و نا امنی
زنان همواره یکی از اصلی‌ترین قربانیان خشونت‌هایی هستند که در قالب جنگ‌های داخلی یا حملات نیروهای خارجی روی می‌دهند. این وضعیت در خاورمیانه عربی شاید بیش از هر نقطه دیگری دیده می‌شود.

زنان، قربانیانِ خشونت‌ و جنگ و نا امنی

زنان همواره یکی از اصلی‌ترین قربانیان خشونت‌هایی هستند که در قالب جنگ‌های داخلی یا حملات نیروهای خارجی روی می‌دهند. این وضعیت در خاورمیانه عربی شاید بیش از هر نقطه دیگری دیده می‌شود.
زنان، قربانیانِ خشونت‌ و جنگ و نا امنی

فروش بک لینک

روزنامه ایران

You may also enjoy...