• دسته‌بندی نشده
  • 0

زن مخالف رژیم آل‌سعود بر اثر شکنجۀ زیاد در زندان‌، جان باخت

زن مخالف رژیم آل‌سعود بر اثر شکنجۀ زیاد در زندان‌، جان باخت

یک فعال حقوق بشر می‌گوید یک زن مخالف رژیم آل‌سعود بر اثر شکنجۀ زیاد در زندان‌های این رژیم، جان…

زن مخالف رژیم آل‌سعود بر اثر شکنجۀ زیاد در زندان‌، جان باخت

(image) یک فعال حقوق بشر می‌گوید یک زن مخالف رژیم آل‌سعود بر اثر شکنجۀ زیاد در زندان‌های این رژیم، جان…

زن مخالف رژیم آل‌سعود بر اثر شکنجۀ زیاد در زندان‌، جان باخت

دانلود تلگرام

You may also enjoy...