• دسته‌بندی نشده
  • 0

ساخت قرص میوه برای مقابله با چاقی و…

ساخت قرص میوه برای مقابله با چاقی و…

محققان آمریکایی موفق به ساخت نوعی قرص از ترکیبات موجود در پرتقال و انگور قرمز شده اند که با چاقی و…

ساخت قرص میوه برای مقابله با چاقی و…

(image) محققان آمریکایی موفق به ساخت نوعی قرص از ترکیبات موجود در پرتقال و انگور قرمز شده اند که با چاقی و…

ساخت قرص میوه برای مقابله با چاقی و…

wolrd press news

You may also enjoy...