• دسته‌بندی نشده
  • 0

سامانه‌های بارشی در راه است / فیروزکوه یخ می‌بندد

سامانه‌های بارشی در راه است / فیروزکوه یخ می‌بندد

کارشناس سازمان هواشناسی کشور از ورود دو سامانه بارشی در سه روز آینده خبر داد و گفت: برای استانهای…

سامانه‌های بارشی در راه است / فیروزکوه یخ می‌بندد

(image) کارشناس سازمان هواشناسی کشور از ورود دو سامانه بارشی در سه روز آینده خبر داد و گفت: برای استانهای…

سامانه‌های بارشی در راه است / فیروزکوه یخ می‌بندد

car

You may also enjoy...