• دسته‌بندی نشده
  • 0

سرگردانی دارندگان فیش حج عمره!!

سرگردانی دارندگان فیش حج عمره!!

سازمان حج و بانک ملت بر اساس وعده قبلی قرار بود به بازماندگان عمره یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وام…

سرگردانی دارندگان فیش حج عمره!!

(image) سازمان حج و بانک ملت بر اساس وعده قبلی قرار بود به بازماندگان عمره یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وام…

سرگردانی دارندگان فیش حج عمره!!

روزنامه قانون

You may also enjoy...