• دسته‌بندی نشده
  • 0

سعید روستایی بخاطر ابد و یک روز جایزه بهترین فیلمنامه جشن حافظ را گرفت

سعید روستایی بخاطر ابد و یک روز جایزه بهترین فیلمنامه جشن حافظ را گرفت

همانطور که میشد پیش بینی کرد جایزه بهترین فیلمنامه به سعید روستایی بخاطر فیلم ابد و یک روز رسید.

سعید روستایی بخاطر ابد و یک روز جایزه بهترین فیلمنامه جشن حافظ را گرفت

(image) همانطور که میشد پیش بینی کرد جایزه بهترین فیلمنامه به سعید روستایی بخاطر فیلم ابد و یک روز رسید.

سعید روستایی بخاطر ابد و یک روز جایزه بهترین فیلمنامه جشن حافظ را گرفت

خرید رنک

خبرهای داغ

You may also enjoy...