• دسته‌بندی نشده
  • 0

سفر زیارتی به سامرا تا اطلاع ثانوی تعلیق شد

سفر زیارتی به سامرا تا اطلاع ثانوی تعلیق شد

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین با اشاره به حادثه تروریستی چند روز پیش در سامرا که منجر به شهادت چند زائر…

سفر زیارتی به سامرا تا اطلاع ثانوی تعلیق شد

(image) سخنگوی ستاد مرکزی اربعین با اشاره به حادثه تروریستی چند روز پیش در سامرا که منجر به شهادت چند زائر…

سفر زیارتی به سامرا تا اطلاع ثانوی تعلیق شد

You may also enjoy...