• دسته‌بندی نشده
  • 0

سنت‌های عاشورایی ما ایرانیان (2)

سنت‌های عاشورایی ما ایرانیان (2)
عزاداری برای امام حسین(ع) و زنده نگه داشتن یاد واقعه عاشورا برای شیعیان جنبه هویتی دارد، همین طور برای مردم مناطق مختلف ایران که با رسم‌ها و آیین‌های متفاوت‌شان در عزاداری وجه تمایزی برای هر منطقه از کشور ایجاد کرده‌اند.

سنت‌های عاشورایی ما ایرانیان (2)

عزاداری برای امام حسین(ع) و زنده نگه داشتن یاد واقعه عاشورا برای شیعیان جنبه هویتی دارد، همین طور برای مردم مناطق مختلف ایران که با رسم‌ها و آیین‌های متفاوت‌شان در عزاداری وجه تمایزی برای هر منطقه از کشور ایجاد کرده‌اند.
سنت‌های عاشورایی ما ایرانیان (2)

موزیک جوان

You may also enjoy...