• دسته‌بندی نشده
  • 0

سوء استفاده 15 میلیارد تومانی از کارت بازرگانی اجاره‌ای + سند

سوء استفاده 15 میلیارد تومانی از کارت بازرگانی اجاره‌ای + سند

بر اساس اسناد بدست آمده، فقط در یک فقره سوء استفاده از کارت بازرگانی موسوم به “یکبار مصرف”…

سوء استفاده 15 میلیارد تومانی از کارت بازرگانی اجاره‌ای + سند

(image) بر اساس اسناد بدست آمده، فقط در یک فقره سوء استفاده از کارت بازرگانی موسوم به “یکبار مصرف”…

سوء استفاده 15 میلیارد تومانی از کارت بازرگانی اجاره‌ای + سند

ورزشی

You may also enjoy...