• دسته‌بندی نشده
  • 0

سوپرپولدارهای تهرانی چطور زندگی می‌کنند؟

سوپرپولدارهای تهرانی چطور زندگی می‌کنند؟
درشرایطی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی حداقل حقوق دریافتی کارگران برای‌ سال ٩٥ را حدود ٨١٢‌هزارتومان اعلام کرده که فیش حقوقی یکی از مدیران بانکی از دریافتی ٢٣٠میلیونی خبر می‌دهد.

سوپرپولدارهای تهرانی چطور زندگی می‌کنند؟

درشرایطی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی حداقل حقوق دریافتی کارگران برای‌ سال ٩٥ را حدود ٨١٢‌هزارتومان اعلام کرده که فیش حقوقی یکی از مدیران بانکی از دریافتی ٢٣٠میلیونی خبر می‌دهد.
سوپرپولدارهای تهرانی چطور زندگی می‌کنند؟

خرید vpn گوشی اپل

آخرین اخبار ورزشی

You may also enjoy...