• دسته‌بندی نشده
  • 0

سوگواری برای مردگان به شیوه ایرانیان

سوگواری برای مردگان به شیوه ایرانیان
نوع نگاه به زندگی پس از مرگ، بی‌شک مهم‌ترین دلیل برای شکل‌گیری شیوه عزاداری‌ها به شمار می‌آید. این که باور مردمان، سرنوشت انسان را پس از این جهان در چه مسیری متصور باشد.

سوگواری برای مردگان به شیوه ایرانیان

نوع نگاه به زندگی پس از مرگ، بی‌شک مهم‌ترین دلیل برای شکل‌گیری شیوه عزاداری‌ها به شمار می‌آید. این که باور مردمان، سرنوشت انسان را پس از این جهان در چه مسیری متصور باشد.
سوگواری برای مردگان به شیوه ایرانیان

اخبار دنیای دیجیتال

You may also enjoy...