• دسته‌بندی نشده
  • 0

شازده ‌کوچولوهای انتحاری!

شازده ‌کوچولوهای انتحاری!
پیراهنش را بیرون آورده‌اند، بدن استخوانی‌اش می‌لرزد، نباید بیشتر از 16 سال داشته باشد.هنوز موهای پشت لبش سبز نشده، اما بمبی دو کیلوگرمی از بدنش جدا کرده‌اند.

شازده ‌کوچولوهای انتحاری!

پیراهنش را بیرون آورده‌اند، بدن استخوانی‌اش می‌لرزد، نباید بیشتر از 16 سال داشته باشد.هنوز موهای پشت لبش سبز نشده، اما بمبی دو کیلوگرمی از بدنش جدا کرده‌اند.
شازده ‌کوچولوهای انتحاری!

خبرگزاری اصفهان

You may also enjoy...