• دسته‌بندی نشده
  • 0

شمال کشور را باران و غرب کشور را گردوخاک فرامی‌گیرد

شمال کشور را باران و غرب کشور را گردوخاک فرامی‌گیرد

کارشناس سازمان هواشناسی از بارش باران در نوار شمالی کشور خبر داد.

شمال کشور را باران و غرب کشور را گردوخاک فرامی‌گیرد

(image) کارشناس سازمان هواشناسی از بارش باران در نوار شمالی کشور خبر داد.

شمال کشور را باران و غرب کشور را گردوخاک فرامی‌گیرد

عکس های داغ جدید

You may also enjoy...