• دسته‌بندی نشده
  • 0

شهاب حسینی برای این فیلم دستمزدی نگرفت! + دلیل وی برای اینکار

شهاب حسینی برای این فیلم دستمزدی نگرفت! + دلیل وی برای اینکار

شهاب حسینی بازیگر کشورمان در فیلم کربلا جغرافیای یک تاریخ, بدون دریافت هیچ گونه دستمزدی حضور داشته…

شهاب حسینی برای این فیلم دستمزدی نگرفت! + دلیل وی برای اینکار

(image) شهاب حسینی بازیگر کشورمان در فیلم کربلا جغرافیای یک تاریخ, بدون دریافت هیچ گونه دستمزدی حضور داشته…

شهاب حسینی برای این فیلم دستمزدی نگرفت! + دلیل وی برای اینکار

سایت خبری زندگی

You may also enjoy...