• دسته‌بندی نشده
  • 0

شکایت نیروی انتظامی از طریق اینترپل از حکام آل سعودی

شکایت نیروی انتظامی از طریق اینترپل از حکام آل سعودی

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به فاجعه منا و شهادت ۵۰۰ نفر از حجاج ایرانی گفت: با هماهنگی وزارت…

شکایت نیروی انتظامی از طریق اینترپل از حکام آل سعودی

(image) فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به فاجعه منا و شهادت ۵۰۰ نفر از حجاج ایرانی گفت: با هماهنگی وزارت…

شکایت نیروی انتظامی از طریق اینترپل از حکام آل سعودی

مرجع توریسم

You may also enjoy...