• دسته‌بندی نشده
  • 0

صحبت های اصغر فرهادی با بی بی سی درباره فیلم فروشنده و جشنواره کن

صحبت های اصغر فرهادی با بی بی سی درباره فیلم فروشنده و جشنواره کن

اصغر فرهادی کارگردان محبوب و موفق کشورمان مصاحبه ای جدید با بی بی سی انجام داده است که در ادامه…

صحبت های اصغر فرهادی با بی بی سی درباره فیلم فروشنده و جشنواره کن

(image) اصغر فرهادی کارگردان محبوب و موفق کشورمان مصاحبه ای جدید با بی بی سی انجام داده است که در ادامه…

صحبت های اصغر فرهادی با بی بی سی درباره فیلم فروشنده و جشنواره کن

بازی

You may also enjoy...