• دسته‌بندی نشده
  • 0

صدا و سیما دورهمی با ابتکار را پخش نکرد!

صدا و سیما دورهمی با ابتکار را پخش نکرد!

در ادامه سانسورهای صداوسیما، اجازه پخش برنامه”دورهمی” با حضور معصومه ابتکار داده نشد.

صدا و سیما دورهمی با ابتکار را پخش نکرد!

(image) در ادامه سانسورهای صداوسیما، اجازه پخش برنامه”دورهمی” با حضور معصومه ابتکار داده نشد.

صدا و سیما دورهمی با ابتکار را پخش نکرد!

نخبگان

You may also enjoy...