• دسته‌بندی نشده
  • 0

ضرب و شتم خانم دکتر پس از مرگ بیمار!

ضرب و شتم خانم دکتر پس از مرگ بیمار!

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ماجرای ضرب و شتم دکتر نگین بابادی دانشجوی مقطع دستیاری…

ضرب و شتم خانم دکتر پس از مرگ بیمار!

(image) رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ماجرای ضرب و شتم دکتر نگین بابادی دانشجوی مقطع دستیاری…

ضرب و شتم خانم دکتر پس از مرگ بیمار!

افق

You may also enjoy...