• دسته‌بندی نشده
  • 0

علی جنتی: مرگ کیارستمی ناشی از یک سکته بوده است

علی جنتی: مرگ کیارستمی ناشی از یک سکته بوده است

آنچه که پیش آمده تا آنجا که اطلاع دارم به بیماری ایشان مربوط نبود. آنچه که اتفاق افتاد بیشتر ناشی…

علی جنتی: مرگ کیارستمی ناشی از یک سکته بوده است

(image) آنچه که پیش آمده تا آنجا که اطلاع دارم به بیماری ایشان مربوط نبود. آنچه که اتفاق افتاد بیشتر ناشی…

علی جنتی: مرگ کیارستمی ناشی از یک سکته بوده است

عکس

You may also enjoy...