• دسته‌بندی نشده
  • 0

عملیات ضربتی مهار آتش در پتروشیمی بوعلی سینا موفق نبود

عملیات ضربتی مهار آتش در پتروشیمی بوعلی سینا موفق نبود

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان گفت: عملیات ضربتی مهار آتش در پتروشیمی بوعلی سینا به دلیل گرمای زیاد…

عملیات ضربتی مهار آتش در پتروشیمی بوعلی سینا موفق نبود

(image) مدیرکل مدیریت بحران خوزستان گفت: عملیات ضربتی مهار آتش در پتروشیمی بوعلی سینا به دلیل گرمای زیاد…

عملیات ضربتی مهار آتش در پتروشیمی بوعلی سینا موفق نبود

فروش بک لینک

موسیقی

You may also enjoy...