• دسته‌بندی نشده
  • 0

غرامت 193 میلیونی به فوت‌شدگان قطار تبریز

غرامت 193 میلیونی به فوت‌شدگان قطار تبریز

رئیس کل بیمه مرکزی می‌گوید بیمه مرکزی پیگیر بیمه حوادث زائرین کربلا و آسیب‌دیدگان در قطارهایی…

غرامت 193 میلیونی به فوت‌شدگان قطار تبریز

(image) رئیس کل بیمه مرکزی می‌گوید بیمه مرکزی پیگیر بیمه حوادث زائرین کربلا و آسیب‌دیدگان در قطارهایی…

غرامت 193 میلیونی به فوت‌شدگان قطار تبریز

You may also enjoy...