• دسته‌بندی نشده
  • 0

فرصت طلبان با کارت بازرگانی مرزنشینی از مالیات فرار می‌کنند

فرصت طلبان با کارت بازرگانی مرزنشینی از مالیات فرار می‌کنند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از فرصت طلبان، تعاونی های مرزنشین استان را…

فرصت طلبان با کارت بازرگانی مرزنشینی از مالیات فرار می‌کنند

(image) عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از فرصت طلبان، تعاونی های مرزنشین استان را…

فرصت طلبان با کارت بازرگانی مرزنشینی از مالیات فرار می‌کنند

دانلود فیلم جدید

You may also enjoy...