• دسته‌بندی نشده
  • 0

فرود هواپیما ایرباس به خاطر کرکس

فرود هواپیما ایرباس به خاطر کرکس

کرکس، هواپیمای ایرباس را از ارتفاع ۱۵۰۰متری زمین به قرودگاه برگرداند

فرود هواپیما ایرباس به خاطر کرکس

(image) کرکس، هواپیمای ایرباس را از ارتفاع ۱۵۰۰متری زمین به قرودگاه برگرداند

فرود هواپیما ایرباس به خاطر کرکس

تکنولوژی جدید

You may also enjoy...