• دسته‌بندی نشده
  • 0

فوتبال و تراژدی؛ راهی به جهانِ بی‌خشونت

فوتبال و تراژدی؛ راهی به جهانِ بی‌خشونت
فوتبال مثالی است از اینکه خشونت می‌تواند هم تماشایی و هم در خدمت اهداف ضدخشونت باشد.

فوتبال و تراژدی؛ راهی به جهانِ بی‌خشونت

فوتبال مثالی است از اینکه خشونت می‌تواند هم تماشایی و هم در خدمت اهداف ضدخشونت باشد.
فوتبال و تراژدی؛ راهی به جهانِ بی‌خشونت

موبایل دوستان

You may also enjoy...