• دسته‌بندی نشده
  • 0

فوری: نشریه یالثارت توقیف شد

فوری: نشریه یالثارت توقیف شد

توهین زشت نشریه یالثارت به هنرمندان با واکنش مسئولان همراه شد و دقایقی پیش این نشریه توقیف شد.

فوری: نشریه یالثارت توقیف شد

(image) توهین زشت نشریه یالثارت به هنرمندان با واکنش مسئولان همراه شد و دقایقی پیش این نشریه توقیف شد.

فوری: نشریه یالثارت توقیف شد

سیستم اطلاع رسانی

You may also enjoy...