• دسته‌بندی نشده
  • 0

فیلم: ساختن نشانه کتاب با روبان

فیلم: ساختن نشانه کتاب با روبان
برای همه ما زیاد پیش می آید که وقتی کتاب می خوانیم یادمان می رود که تا چه صفحه ای خوانده ایم و باید دقایقی دنبالش بگردیم. این نشانه ها مشکل تان را حل می کنند. پس دست به کار شوید و زودتر یکی از آنها را درست کنید.

فیلم: ساختن نشانه کتاب با روبان

برای همه ما زیاد پیش می آید که وقتی کتاب می خوانیم یادمان می رود که تا چه صفحه ای خوانده ایم و باید دقایقی دنبالش بگردیم. این نشانه ها مشکل تان را حل می کنند. پس دست به کار شوید و زودتر یکی از آنها را درست کنید.
فیلم: ساختن نشانه کتاب با روبان

دانلود فیلم با لینک مستقیم

You may also enjoy...