• دسته‌بندی نشده
  • 0

فیلم: طرح سه بعدی دست خودتان را بکشید

فیلم: طرح سه بعدی دست خودتان را بکشید
یادتان هست زمان بچگی دست هایمان را روی کاغذ نقاشی قرار می دادیم و دور تا دور خط میکشیدیم تا شکل دست مان را روی کاغذ ببینیم. حالا برای اینکه هم خاطرات کودکی تان زنده شود و هم یک اثری از خودتان خلق کنید به روش دیگری این کار را انجام دهید و طرح سه بعدی دست تان را بکشید.

فیلم: طرح سه بعدی دست خودتان را بکشید

یادتان هست زمان بچگی دست هایمان را روی کاغذ نقاشی قرار می دادیم و دور تا دور خط میکشیدیم تا شکل دست مان را روی کاغذ ببینیم. حالا برای اینکه هم خاطرات کودکی تان زنده شود و هم یک اثری از خودتان خلق کنید به روش دیگری این کار را انجام دهید و طرح سه بعدی دست تان را بکشید.
فیلم: طرح سه بعدی دست خودتان را بکشید

گروه تلگرام

You may also enjoy...